corona update week 21: 1 op 1 lessen t/m 18 jaar vanaf 1 juni van start

UPDATE week 21

We zijn heel erg blij om te mogen melden dat we vanaf 1 juni 2020 weer de één-op-één muzieklessen mogen hervatten voor leerlingen t/m 18 jaar.

Informeer bij je docent welke dag en tijd je muziekles plaats vindt.

In samenwerking met een beleidsmedewerker van de gemeente hebben we protocollen opgesteld, zodat we weer in onze openbare gebouwen muzieklessen mogen verzorgen. Dit blijkt iets later dan in de vorige mail aangegeven, omdat de lessen in openbare gebouwen plaats vinden.

We kunnen dan volgens een strak protocol weer 1 op 1 lesgeven aan leerlingen tot en met 18 jaar.
Vooralsnog zijn repetities en groepslessen nog verboden.
Dus nog geen vocalgroup, bandcoaching of duolessen.
En voor leerlingen van 19 jaar en ouder blijven we vooralsnog de online lessen aanbieden.

We hebben de lokalen corona-proof gemaakt door 1,5 meter markeringen aan te brengen op de grond; informatie op te hangen over gedrag; opvang door docent en/of toezichthouder; hygiëne maatregelen zoals handgel, handdoekjes en dergelijke.

In de lokalen waar zanglessen worden verzorgd, zorgen we voor een zeil tussen docent en leerling. Bij zingen komen aerosolen vrij, dat zijn kleine druppeltjes die in de lucht vrijkomen vanuit je longen. Het zanglokaal zal daarom met regelmaat worden gelucht.

Zodra we meer informatie hebben over duo-lessen en groepslessen zullen we jullie meteen op de hoogte stellen.

Stay safe

Met vriendelijke groet,

Robert Ritmeester
Coördinator POPsCOOL