corona update week 22: 1 op 1 lessen vanaf 1 juni van start

UPDATE week 22

We zijn heel erg blij om te mogen melden dat we vanaf 1 juni 2020 weer de  muzieklessen mogen hervatten voor alle leerlingen.
Bij zangdocenten en saxofoonles geldt dat de aerosolen een extra belangrijke rol spelen, omdat de longen de instrumenten van de docent zijn.
De docenten hebben dan ook de ruimte bij ons om zelf te bepalen hoe hun les vorm zal hebben.

Informeer bij je docent welke dag en tijd je muziekles plaats vindt.

In samenwerking met een beleidsmedewerker van de gemeente hebben we protocollen opgesteld, zodat we weer in onze openbare gebouwen muzieklessen mogen verzorgen. Dit blijkt iets later dan in de vorige mail aangegeven, omdat de lessen in openbare gebouwen plaats vinden. Het protocol is gedeeld in de bijlage. Het verzoek is om dit protocol goed te lezen voordat de leerling naar de locatie gaat.

Dit is een standaard protocol voor de muzieklessen. De specifieke protocol voor de locaties van POPsCOOL wordt geappt of gemaild door je docent.

We kunnen dan volgens een strak protocol weer 1 op 1 lesgeven aan alle leerlingen.
Ook de duoles en bandcoaching kan starten.

We hebben de lokalen corona-proof gemaakt door 1,5 meter markeringen aan te brengen op de grond; informatie op te hangen over gedrag; opvang door docent en/of toezichthouder; hygiëne maatregelen zoals handgel, handdoekjes en dergelijke.

Stay safe

Met vriendelijke groet,

Robert Ritmeester
Coördinator POPsCOOL

 

Klik hier voor branchespecifieke achtergrondinformatie