Stage opdracht Workshop Songwriting

POPsCOOL is erkend leerbedrijf. Dat houdt in dat we geregeld stagiaires een leuk project geven om ze voor te bereiden op het geven van muziekles in de praktijk.

Dit keer werd het project: Workshop songwriting. Deze is gegeven op verschillende basisscholen in Hengelo in de groepen 5 en 6.

De workshop begon met een lied, gezongen door de stagiaires. Hierna werd de muzikale kennis van de kinderen getest met behulp van een leuke Kahoot-quiz. De kinderen kozen klassikaal een thema. Nadat dit was gebeurd, werd het rijmschema AABB uitgelegd. Vervolgens gingen de kinderen zelf zinnetjes rijmen over het thema wat zij hebben gekozen.

De stagiaires hebben de kinderen hierbij waar nodig ondersteund. Aan het einde van de les werd er nog een nummer gezongen en namen zij de teksten mee, om er vervolgens bij POPsCOOL een nummer van te maken. Het nummer werd 2 weken na de workshop opgestuurd naar de scholen. De reacties die ze terugkregen, waren erg enthousiast.

De workshops en liedjes werd verzorgd door: Noa Bambur, Eline de Jong en Emma Kamphuis (alle drie Podiumadacemie Almelo) en de organisatie lag in handen van Lindsey Buitenhuis (ROC van Twente marketing & communicatie). Hun stage is bijna afgelopen. We wensen ze alle goeds in de toekomst.

Tot slot ook hartelijk dank aan alle deelnemende scholen.

Hieronder kun je luisteren naar een van de geschreven liedjes.