Infobalie

Algemene bepalingen

Proefperiode

 • De proefperiode bestaat uit 3 lessen van 30 minuten.
 • Na de aanvraag van de proefperiode word je doorgestuurd naar Ideal.
 • Na betaling  worden de lessen ingepland.
 • Je ontvangt een factuur.
 • Na afloop zal gevraagd worden of je je wilt inschrijven voor vervolg van de lessen.

Cursusjaar

 • Het cursusjaar bestaat uit 11 periodes, in elke periode worden 3 muzieklessen verzorgd. Zie ‘overzicht lesgeld’ voor de verschillende lesvormen.
 • De leerling kan kiezen uit verschillende lespakketten: Pakket 34 lessen of XL pakket 38 lessen. Daarnaast bieden we een strippenkaart 10 lessen aan (binnen 20 weken op te nemen), of strippenkaart plus 17 lessen verdeelt over het cursusjaar.
 • Een cursusjaar bestaat uit 34 lesweken; cursusjaar XL uit 38 lesweken.
 • Het cursusjaar begint in september en eindigt in augustus.
 • Let op, eerder stoppen heeft financiële consequentie vanwege de gespreide betaling over 12 maanden in het cursusjaar. Zie uitleg over herberekening (https://www.popscool.nl/info/uitleg-herberekening-lesgeld/).
 • Uitschrijven dient via de website te gaan via de button ‘uitschrijven’. Opzegtermijn is 4 weken.
 • Bij verzuim van de cursist wegens ziekte, zwangerschap of arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode ten minste 6 lessen te worden doorbetaald (lees 1 maand). Tijdelijk afmelden kan via de volgende link: https://www.popscool.nl/wijzigen-uitschrijven/ Na 6 verzuimde lessen tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd (herberekening wordt nog wel in rekening gebracht).

Lesgelden

 • Er zijn twee betalingswijzen mogelijk: incasso via machtiging of via factuur.
 • Groot voordeel van de automatische incasso is het feit dat u het bedrag van het cursusjaar gespreid kan betalen (jaarbedrag/12 maanden). Houd hierbij rekening met het feit de incasso in juli en augustus doorloopt.
 • Bij facturatie dient het lesgeld binnen 14 dagen te zijn overgemaakt.
 • Bij betaling via factuur rekenen we € 15,- administratiekosten.
 • De tarieven zijn gebaseerd op een overeenkomst van 12 maanden.
 • Kosten cursusjaar zie ‘overzicht lesgeld’.
 • Herberekening lesgeld (overzicht) bij eerder of later beginnen in het cursusjaar / zie bijlage ‘Uitleg herberekening lesgeld’.
 • Ieder cursusjaar zal er een indexatie worden toegepast van 3%, gerelateerd aan het inflatie indexcijfer.
 • BTW wordt in rekening gebracht bij leerlingen vanaf 21 jaar.
 • In periode 9 zijn de leerlingen verplicht om mee te doen aan de projectweken, de workshops, inspiratiedagen en clinics zijn in plaats van de individuele lessen.

Reductie

 • Leden van vereniging Popbelang Hengelo krijgen 7% korting op het lesgeld.
  Lidmaatschap per jaar van vereniging Popbelang Hengelo bedraagt € 30,00 (2023-2024).
 • Gezinnen met twee of meer personen op les, krijgen vanaf de tweede cursist 4% korting op het lesgeld.
 • Cursisten die ten minste 60 minuten per week lessen volgen, krijgen tevens 4% korting op het lesgeld (dit geldt ook voor 30 minuten bij 2 docenten in de week)
 • U krijgt 3% korting bij betaling van het lesgeld in 1 keer.

Gebruik beeldmateriaal (privacy wetgeving)

Tijdens allerlei activiteiten zoals evenementen en optredens, kunnen er van leerlingen en medewerkers foto’s of filmpjes worden gemaakt. Indien u bezwaar hebt tegen gebruik van foto’s voor pr en sociale media, kunt u bezwaar indienen bij info@popscool.nl

Aanmelding nieuwsbrief

Om u op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen binnen POPsCOOL, wordt u bij inschrijving automatisch op de hoogte gehouden dmv onze digitale nieuwsbrief.

WhatsApp groep

Om zo effectief mogelijk te kunnen communiceren met onze cursisten, maken we gebruik van een groepsapp in WhatsApp. Mocht je hier niet aan willen deelnemen, dan kun je dit laten weten aan secretariaat@popscool.nl

Strippenkaarten

 • De strippenkaart bevat een vast aantal muzieklessen die door docent en leerling zijn bepaald alvorens het traject wordt ingegaan.
 • Verplaatsen van ingeplande lessen dient minstens 24 uur van te voren te gebeuren.
 • De strippenkaart is 22 weken geldig.

Muziekcursus

 • Door ondertekening van het inschrijfformulier, wordt voor bepaalde tijd een verbintenis aangegaan tot les nemen, waarbij enerzijds de docent(e) en anderzijds de leerling(e) is betrokken.
 • De lestijden en de lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld.
 • Indien de cursist één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd. Afmelden van de les, minimaal 24 uur van tevoren.
 • Bij verhindering op het overeengekomen tijdstip, heeft de cursist de mogelijkheid om zijn/haar les te ruilen met een medecursist. Dit gaat in overleg met de desbetreffende docent.
 • Bij ziekte of verhindering van de docent wordt er een vervanger geregeld of wordt de muziekles ingehaald op een nader te overleggen tijd. Echter wel in dezelfde of een aanliggende periode.

Klachtenprocedure

 • Ben je het niet eens met een incasso, storneer dan niet gelijk het lesgeld maar neem contact op met de financiële administratie: administratie@popscool.nl
 • Ben je het niet eens met het aantal gegeven lessen, overleg eerst met je docent. Mocht er een verschil zijn van mening neem dan contact op met ons secretariaat 074-2509309

Geldigheid

 • Deze bepalingen zijn geldig tot en met 31 augustus 2024.

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW. Het Nederlands recht is van toepassing op de verbintenis. Typfouten voorbehouden.