Algemene bepalingen strippenkaart

 

Cursusjaar

 • Het cursusjaar bevat een vast aantal muzieklessen die door docent en leerling zijn bepaald alvorens het traject wordt ingegaan.
 • De muzieklessen dienen binnen een bepaalde datum te zijn opgenomen, dit wordt vermeld op de strippenkaart. Duur strippenkaart is 22 weken.

Muziekcursus

 • Door ondertekening van het inschrijfformulier wordt voor bepaalde tijd een verbintenis aangegaan tot les nemen, waarbij enerzijds de docent(e) en anderzijds de leerling(e) is betrokken.
 • De lestijden en de lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld.
 • Indien de cursist één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd. Afmelden van de les, minimaal 24 uur van tevoren.
 • Bij verhindering op het overeengekomen tijdstip, heeft de cursist de mogelijkheid om zijn/haar les te ruilen met een medecursist. Aan het begin van het cursusjaar kan het rooster van de docent op aanvraag worden verstrekt met daarop de namen en telefoonnummers van de medecursisten.
 • Bij ziekte of verhindering van de docent wordt er een vervanger geregeld of wordt de muziekles ingehaald op een nader te overleggen tijd.

Lesgelden

 • Het lesgeld dient voor aanvang te zijn overgeboekt. Dit kan op twee manieren:
  • Facturatie
  • Machtiging
 • Per cursus- of kalenderjaar kunnen de tarieven worden gewijzigd, hetgeen d.m.v. een brochure aan u zal worden meegedeeld.
 • BTW wordt in rekening gebracht bij leerlingen vanaf 21 jaar.

Reductie

 • Leden van vereniging popbelang Hengelo krijgen 7% korting op het lesgeld (bij een wekelijkse les van 30 minuten is de korting: € 48,-). Lidmaatschap van vereniging popbelang Hengelo bedraagt  € 22,50 (2016) en € 25,00 (2017).
 • Gezinnen met twee of meer kinderen op les, krijgen vanaf het tweede kind 4% korting op het lesgeld.

Gebruik beeldmateriaal

Tijdens allerlei activiteiten zoals evenementen en optredens, kunnen er van leerlingen en medewerkers foto’s of filmpjes worden gemaakt. Indien u bezwaar hebt tegen gebruik van foto’s voor pr en sociale media, kunt u bezwaar indienen bij info@popscool.nl

Geldigheid

 • Deze bepalingen zijn geldig tot en met 31 augustus 2018.

Alle bovengenoemde bedragen zijn excl. BTW. Het Nederlands recht is van toepassing op de verbintenis. Typfouten voorbehouden.